Hoofdstuk 3: Het Financieel perspectief - Toegevoegd op 23 - 12 - 2014

Opdracht

Lees het interview met Martijn van der Zee van KLM op pagina 128.

Opdracht

 1. Bedenk twee succesfactoren in het perspectief Financieel en twee succesfactoren het perspectief Klant.
 2. Geef kort een toelichting per succesfactor.

voorbeeld van mogelijke factoren en toelichting:

klm-opdracht

 1. Benoem per succesfactor een indicator waarmee je de factor kan gaan meten en volgen. Bijvoorbeeld de succesfactor Omzet extra’s, waarover je leest in het interview. Om die concreet meetbaar te maken ga je aan de slag met de indicator: aantal extra bagage reserveringen.
  Werk dit nu uit voor de door jou benoemde succesfactoren. Je benoemt in het totaal 4 indicatoren.
 2. Verzin nu een actie gericht op het succesvol maken van die indicatoren; hoe zorg je dat je bijvoorbeeld meer extra bagage reserveringen ontvangt als KLM. Dat kan bijvoorbeeld door een banner te plaatsen op de pagina ticket defintief bestellen.
  Bedenk dit nu voor twee van de de door jou bij vraag 3 benoemde indicatoren.
 3. Je hebt nu een actie verzonnen. Bedenk welke succesfactor uit een ander perspectief echt op orde moet zijn om om die actie te laten slagen.
  Gaan we even terug naar die banner op de ticketsreserveringspagina, dan moet binnen het Online Perspectief het cms systeem van de website zodanig ingericht zijn dat er snel een banner geplaatst kan worden. Ook moet analytics actief aanwezig zijn (om de actie te volgen en snel te reageren als er geen response komt bijvoorbeeld).
  Benoem nu een succesfactor uit een ander perspectief die van belang is voor jouw actie.