Stappenplan

Realiseren van je online strategie

Dit boek geeft je de handvatten om het strategisch fundament te definiëren, te vertalen naar indicatoren en targets en vervolgens te volgen of je de gestelde doelen behaalt.

Om de strategie op te stellen gaan we uit van twee stappen:

Stap 1: Definiëren van het strategisch fundament (Online Strategy Map)

Hiervoor onderneem je de volgende stappen:

 • Analyseer de bedrijfsdoelstellingen (binnen de 4 perspectieven) .
 • Voer een interne en externe analyse uit.
 • Bepaal de online missie.
 • Bepaal de online doelstellingen(kijk daarbij naar businessmodellen en verdienmodellen)
 • Bepaal de succesfactoren in de verschillende dimensies (Financieel, Klant, Online en Organisatie).

De uitkomst van deze stap verwoorden we in de Online Strategy Map. Zorg dat het past op maximaal 1 A4.

Voorbeeld
Het festival ‘Being outthere’ besluit na een eerste redelijk succesvolle editie de organisatie van het festival professioneel aan te pakken. Het team zit op een middag bij elkaar om de online strategie te definiëren.
Bedrijfsdoelstelling: ….aanvullen


De Online Strategy Map is opgesteld; deze map biedt ons een compact overzicht van de online strategie. De doelstellingen bij alle vier perspectieven zijn nu geformuleerd en duidelijk is wat de organisatie wil bereiken.

We gaan nu een stap verder in de opzet van de Scorecard en kijken naar wat de succesfactoren zijn die we moeten beïnvloeden om de doelstelling te realiseren.
Bij het financiële perspectief benoemden we bijvoorbeeld de succesfactoren omzet, winst en kosten.
Bij het klant perspectief o.a.: Bereik, bezoek, betrokkenheid, conversie en klanttevredenheid. Deze succesfactoren zijn vrij algemeen en moeilijk direct te meten.
Vandaar de volgende stap:

Stap 2: We benoemen bij alle succesfactoren de meest kenmerkende indicatoren.

 • Indicatoren die we kunnen meten.

De Online Strategy Map dient als basis voor het ontwerpen van de Scorecard.

 • Bepaal de succesfcatoren
 • Bepaal de indicatoren (KPI’s)
 • Bepaal de targets voor de indicatoren.
 • Kijk naar hoe je de indicatoren gaat meten en volgen, (webanalytics, usability testen) en denk na over de kwaliteit van de data die je gaat ophalen.
 • Bepaal de frequentie van meten en bepaal wie verantwoordelijk is voor welke indicatoren.
 • Teken een dashboard en beschrijf waarom jij denkt dat het effectief is.