De Scorecard

Als opdracht bij hoofdstuk 2

Waarom bestaat onze (online) organisatie? Voor wie? Wat is onze ultieme hoofddoel, onze identiteit? Een goede missie geeft antwoord op deze vragen.

Opdracht 1

Ondernemen begint met een droom, lees je in de Scorecard 4.0. Een droom om iets groots, of iets kleins te willen bereiken. Om die droom werkelijkheid te willen maken, vertalen we die droom naar een missie met concrete doelstellingen. We stellen een strategie op.

Neem een bestaand of fictief bedrijf in gedachten.

  1. Formuleer in maximaal drie regels de missie voor dit bedrijf.
  2. Definieer drie doelstellingen die voortkomen uit deze missie. Zorg dat deze doelstellingen SMART geformuleerd zijn.
  3. Kies een of meerdere inkomstenmodellen die aansluiten bij de doelstellingen uit vraag 2. Licht je keuzes toe.

Opdracht 2

Het Online Scorecard model gaat uit van vier perspectieven: De Klant, Financieel, Online en Organisatie.

  1. Beschrijf wat het model meet bij elke perspectief. Geef daarbij de relatie aan met de andere drie perspectieven.
  2. Per perspectief zijn er succesfactoren te bepalen. Benoem voor het bedrijf uit opdracht 1 binnen het perspectief Klant drie succesfactoren.
  3. Geef voor een van je benoemde succesfactoren bij vraag 2 twee indicatoren aan en maak het compleet met  de omschrijving van een actie.