Meten: Rituals

Als opdracht bij hoofdstuk 7

Alles wat je doet is transparant, app-downloads, e-mailadressen en andere datapunten. Het zijn dienende kpi’s.

Lees het interview met Martijn van der Zee van Rituals op pagina 115 .


 1. Bedenk twee succesfactoren in alle vier domeinen (financieel, klant, online en organisatie) naar aanleiding van dit interview.
 2. Geef kort een toelichting per succesfactor.

voorbeeld van mogelijke factoren en toelichting:

 1. Benoem per succesfactor een indicator waarmee je de factor kan gaan meten en volgen.
  Bijvoorbeeld de succesfactor Bezoekers. Om die concreet meetbaar te maken ga je aan de slag met bijvoorbeeld de indicator: aantal nieuwe bezoekers in de maand december.
  Werk dit voorbeeld nu uit voor de door jouw bij vraag 3 genoemde succesfactoren. Je benoemt in het totaal vier indicatoren.
 2. We gaan nu verder met een van die vier indicatoren.
  Koppel een actie aan die indicator gericht op het succesvol maken van die indicator.
  Stel je wilt het aantal nieuwe bezoekers in de maand december verhogen dan is een mogelijke actie om op social media een speciale decemberactie in gang te zetten.
  Werk dit nu uit voor minstens één van de vier benoemde indicatoren.
 3. Je hebt nu een actie verzonnen. Bedenk welke succesfactor uit een anderperspectief aanwezig moet zijn om om die actie te laten slagen.
  We gaan even terug naar die actie op social media uit vraag 4; binnen het Online Perspectief moet bijvoorbeeld de webcare wel goed georganiseerd zijn (om de actie te volgen en snel te reageren op reacties) .
  Werk dit nu uit voor de door jouw genoemde actie.
 4. Benoem twee methodieken uit hoofdstuk 7 waarmee Rituals de actie die jij verzonnen hebt kan meten.
 5. Geef een toelichting op de werkwijze van de gekozen methodieken.
 6. Geef bij elke methodiek aan wat een voordeel en een nadeel ervan is voor de inzet bij jouw actie.