Het Klantperspectief: GeniusTravel

Als opdracht bij hoofdstuk 4

De kern van de scorecard is de missie vertalen naar realistische doelstellingen.

Bekijk de site www.geniustravel.nl


GeniusTravel wil de reiziger die even een weekend weg wil, snel en effectief een vlucht of (straks) hotelkamer verkopen op basis van beschikbaar budget.

Zie dat als hun missie.

  1. Formuleer voor GeniusTravel een doelstelling gericht op het werven van bezoekers.
  2. Formuleer voor GeniusTravel een doelstelling gericht op het converteren van bezoekers naar klanten.Er moeten dus bezoekers op de site komen. De kans is groot dat die vanuit budget en niet vanuit locatie (waarheen) denken. De kans is groot dat die bezoekers, dus zogenaamdeYOLO-reizigers zijn.

Voor het perspectief Klant staan hierboven vier succesfactoren die zullen bijdragen aan het behalen van deze doelstelling gericht op bezoekers werven.

Om die reiziger te ontvangen bij Geniustravel en te laten boeken bij het platform, moet de online aanwezigheid zodanig effectief georganiseerd zijn dat dit leidt tot de gewenste (hoeveelheid) commissies over de boekingen.

  1. Geef voor het online perspectief aan welke succesfactoren van belang zijn. Denk hierbij ook aan (nieuwe) toepassingen van het mobiele internet.
  2. Geef voor het organisatie perspectief aan welke succesfactoren ook van belang zijn. Denk dan alleereerst aan de succesfactoren genoemd bij vraag 3, wat moet er aanwezig zijn in de organisatie om die succesfactoren gericht op online perspectief te realiseren.